Tỷ lệ kèo World Cup 2022✔️Xin kèo bóng đá⭐️ViệtNam

| Chuyên mục: Tin tức tổng hợp | 1345 Views

Soi cầu lô đề Miền Bắc ngày hôm nay:
+Biên độ 8 ngày : 03 74
+Biên độ 7 ngày : 07 35 37 50
+Biên độ 6 ngày : 00 02 11 13 15 21 28 52 59 63 70 70 89

Thống kê số lượt cầu lặp xsmbTỷ lệ kèo World Cup 2022✔️Xin kèo bóng đá⭐️ViệtNam

Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
07-70 3 37-73 1 11 1 28-82 1
47-74 1 05-50 1 13-31 1 25-52 1
03-30 1 00 1 15-51 1 59-95 1
35-53 1 02-20 1 12-21 1 36-63 1

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:Tỷ lệ kèo World Cup 2022✔️Xin kèo bóng đá⭐️ViệtNam

Cặp số 08 ra ngày: 08/04/2016 – đến 22/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 13 ngàyTỷ lệ kèo World Cup 2022✔️Xin kèo bóng đá⭐️ViệtNam

Cặp số 15 ra ngày: 05/04/2016 – đến 22/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 16 ngàyTỷ lệ kèo World Cup 2022✔️Xin kèo bóng đá⭐️ViệtNam

Cặp số 25 ra ngày: 08/04/2016 – đến 22/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày

Cặp số 74 ra ngày: 04/04/2016 – đến 22/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 17 ngày

Cặp số 77 ra ngày: 11/04/2016 – đến 22/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 92 ra ngày: 07/04/2016 – đến 22/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày

Cặp số 94 ra ngày: 10/04/2016 – đến 22/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày

Cặp số 99 ra ngày: 08/04/2016 – đến 22/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày

Tỷ lệ kèo World Cup 2022✔️Xin kèo bóng đá⭐️ViệtNam